• Wie we zijn

DHvV is een internationaal collectief van communicatie-specialisten. Collega’s die net zo effectief met u samenwerken op de werkvloer als binnen de Raad van Bestuur. Onze Associates kunnen worden ingezet op het gebied van Marketing, Branding, Change Management, HR, IT, en Sustainability.

Afhankelijk van de uitdaging waar uw organisatie voor staat, stellen we het team samen met de juiste vaardigheden en expertise. Dat betekent dat u ten alle tijden werkt met de mensen die actief bijdragen aan de oplossing. Zo houden we onze kosten laag. En maximaliseren we de waarde voor onze klanten.

Ben Bezemer

Ben Bezemer

Internal Communications Specialist

From Eindhoven with impact

DHvV is een internationaal collectief van communicatie-specialisten. Collega’s die net zo effectief met u samenwerken op de werkvloer als binnen de Raad van Bestuur. Onze Associates kunnen worden ingezet op het gebied van Marketing, Branding, Change Management, HR, IT, en Sustainability.

Afhankelijk van de uitdaging waar uw organisatie voor staat, stellen we het team samen met de juiste vaardigheden en expertise. Dat betekent dat u ten alle tijden werkt met de mensen die actief bijdragen aan de oplossing. Zo houden we onze kosten laag. En maximaliseren we de waarde voor onze klanten.

Kernwaarden

Onze waarde als communicatiebureau wordt bepaald door de mensen met wie we werken. De acties die we samen ondernemen. De doelen die we ons stellen. Als team. En met onze klanten.

Specialisaties

Strategische interne communicatie mobiliseert werknemers achter ​​missies die bepalend zijn voor het succes van organisaties. Binnen dit spectrum richt DHvV haar focus op drie specialisaties:

Change communications

Verandering die niet goed begrepen wordt, kan grote negatieve effecten tot gevolg hebben. Creëren van vertrouwen en ondersteuning begint met het goed informeren van werknemers over het nut, de doelen en het beoogde resultaat van het verandertraject.

Cross-border brand alignment

Het consistent neerzetten van uw brand in de markt, nationaal of over landsgrenzen heen, vereist blijvend aandacht van uw brand managementteam. Wanneer een brand intern niet goed begrepen wordt, hoe zit dat dan met de merkbeleving van uw klanten? In samenwerking met uw brand managers verkennen we de problemen en identificeren we obstakels voor adoptie, samenwerking en wereldwijde executie.

Corporate culture building

Een sterke interne cultuur verenigt medewerkers. Succesvolle organisaties kennen de eigen bedrijfscultuur als één van de kritische succesfactoren voor het realiseren van haar visie en ambities. Maar om geloofwaardig en effectief te zijn, moet die visie vertaald worden in duidelijke aanwijzingen en zinvolle acties.

FREE in actie

De hindernissen waar u voor staat, bieden tevens kansen voor uw organisatie. Voor groei, verbetering van de efficientie, verhoging van de klanttevredenheid. Het Framework for Employee Engagement, FREE, brengt 5 componenten bij elkaar.

Elk is onderdeel van een iteratief proces voor het verzamelen van informatie, ideeën en nieuwe inzichten. Elk is integraal bij het vormgeven van campagnes, monitoren van progressie en, uiteindelijk, de executie van het totale programma.

Communicatiestijl

Het gaat er niet alleen om wat je zegt, hoe je het zeg is net zo belangrijk. Toon en stijl bepalen voor een groot deel het succes, of falen van de communicatie. 3 kernwaarden zijn van wezenlijk belang. Effectieve interne communicatie is:

Geloofwaardig en biedt een eerlijke afspiegeling zijn van wat uw bedrijf doet en wat er is bereikt.

Betekenisvol en draagt bij tot een beter begrip van uw bedrijfsstrategie en organisatiedoelen.

Doelgericht en mobiliseert werknemers achter zinvolle acties en het bereiken van meetbare doelen.

Focus

Voorwaarde voor het vinden van de juiste oplossing is het stellen van de juiste vragen. We begrijpen de enorme impact die verandering op mensen kan hebben. Productiviteit kan dalen, efficientie, betrokkenheid. We weten ook dat deze uitdagingen alleen begrepen kunnen worden binnen de context van uw organisatie. Dus moet ook de communicatie-oplossing specifiek zijn voor uw organisatie.

De eerste stap is het analyseren van wat de problemen werkelijk zijn. Dat begint met het ontmoeten van de stakeholders en change leaders in uw organisatie. Samen richten we onze focus op de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Bijvoorbeeld rond één of meerdere van de volgende veel voorkomende obstakels:

Moreel en betrokkenheid van werknemers in tijden van verandering en onzekerheid.

Bedrijfsfuncties die gescheiden worden door tijdzones, geografie en/of culturele verschillen.

Afstemmen van de organisatie rond samenwerking en onderlinge afhankelijkheid.

Vervolgens vertalen we uitdagingen in duidelijke doelen en helpen u bij het bereiken daarvan. Met doelgerichte communicatie, stakeholder en boodschapmanagement, en digitale ondersteuning. Programma’s gericht op het uitvoeren van missies die bepalend zijn voor het succes van uw onderneming. En altijd met een focus op het verbinden van de mensen in uw organisatie en het verhogen van betrokkenheid.

© De Heeren van Vonder