Archipel

De thuiszorgactiviteiten van Archipel Zorggroep zijn met 250 medewerkers verzelfstandigd onder de naam Archipel Thuis, met als missie ‘zorg om thuis te blijven’. DHvV heeft de huisstijl voor deze nieuwe organisatie ontworpen.

© De Heeren van Vonder