De stichting Samen voor Eindhoven heeft een inzamelingsactie gestart om je oude jas te doneren aan daklozen. Met deze actie kan men met de ‘nieuwe jas’ een gratis kop koffie krijgen bij het tonen van het ‘hartje’ op de jas. De Heeren van Vonder steunen deze actie met het ontwikkelen van de diverse communicatiemiddelen rondom de campagne Hart Verwarmend Samen. https://www.samenvooreindhoven.nl/

© De Heeren van Vonder