Story of Life

Story of Life

Skills: Storyboard, Design & Editing.

Story of Life is een initiatief van De Heeren van Vonder en gaat over uw emotionele nalatenschap. Welk verhaal wilt u nalaten aan uw dierbaren? Story of Life maakt hier een mooi document van in de vorm van bijvoorbeeld een boek, film of website. In veel gevallen is het mogelijk om dit in enkele dagen klaar te hebben, waarbij het een passende herinnering vormt bij een uitvaart.

© De Heeren van Vonder