Het magazine KP&Talk wordt voor KP&T drie keer per jaar gemaakt. Wij kiezen altijd voor onderwerpen die met het ambitieniveau te maken hebben van de organisatie. Vaak laten we bekende mensen zien die een bijzondere prestatie leveren en de doelgroep aanspreken. www.kpt.nl/kptalk
© De Heeren van Vonder