Smit BV

De Android iTec app wordt gebruikt om in rijscholen klassikaal examens af te nemen. De app download eenmalig de benodigde gegevens om daarna zonder al te zware belasting van het wifi netwerk oefenexamens af te nemen. De docent heeft de beschikking over een website waarmee hij de vragen kan nabehandelen.

© De Heeren van Vonder