Govert de Roos

Naar aanleiding van 40 jaar werk van Govert de Roos werd er in het Hilton in Amsterdam een foto expositie gehouden. Het werk samengevat in een boek, de tentoonstelling werd samen met ImaQuest ontwikkeld.

© De Heeren van Vonder