de Kooperatio

Dit proefschrift werd ontworpen voor Olaf Schoofs. Voor de Masteropleiding aan het Tias Nimbas studeerde hij met deze dissertatie cum laude af. Hij onderzocht de psychologische achtergrond van het koopgedrag van mensen en hun rationele en emotionele motivaties, die (on)bewust doorslaggevend zijn in de pre-aankoopfase van een nieuwbouwwoning.

© De Heeren van Vonder