Een nieuwe huisstijl en website met een bijzondere corporate film voor Balak. Een fabrikant van een type hekwerk dat voor o.a. sportvelden, treintrajecten, schoolpleinen, etc. door heel Europa wordt gedistribueerd. www.balak.com
© De Heeren van Vonder