Rinette Zorg heet vanaf juni 2023 Archipel Rinette. DHvV ontwierp voor deze zorginstelling de huisstijl, waarbij duidelijk de link is gelegd naar zusterorganisatie Archipel Thuis. Tevens is de merkpositionering ontwikkeld waarbij de belangrijkste kernwaarden tot uiting komen in de nieuwe payoff: ‘Huiselijke ondersteuning dichtbij’. Hierbij wordt bewust het woord ‘huiselijk’ gebruikt in plaats van ‘huishoudelijk’, om uiting te geven aan de gemoedelijke sfeer waarmee Archipel Rinette haar diensten verleent. Binnenkort gaat een groter aantal huisstijlmiddelen ontwikkeld worden, waaronder een magazine en een wagenpark. Zie www.archipelrinette.nl.

© De Heeren van Vonder